Om

Tävlingen arrangeras av Skidhistoriska Sällskapet den 16/3 2019 och genomförs med individuell start.

Damer och herrar åker lika långt – fem mil.

Tävlingen har ett begränsat antal startplatser med kvotsystem.

Tävlingen har förbud mot:
Fluorvalla
Pistmaskin
Hörlurar
Medhavd energi

Tävlingen har:
Utmaning
Knytnummerlapp
Trevlig stämning
Korvgrillning
Stavfria zoner

En inbjudan publiceras inom kort.